Erelidmaatschap SGLA voor Roelie Norp,16 APRIL 2007

PERSBERICHT 16 april 2007

Erelidmaatschap SGLA voor Roelie Norp

Op vrijdag 13 april is aan Roelie Norp het erelidmaatschap voor de SGLA uitgereikt. Vrijdagavond werd voor haar een afscheid georganiseerd in verband met het terugtreden als vice-voorzitter.

Roelie Norp nam na 14 jaar afscheid in een bont gezelschap van leden van bewonersgroeperingen vanuit de hele stad, ambtenaren, raadsleden en wethouder Luchtenveld. Er klonken veel waarderende woorden van mede-actievoerster van het eerste uur, Riekje Hoffman, over de tijd dat beiden actie voerden met betrekking tot het Rustenburgtracé. Oud-voorzitter Hupkens van der Elst roemde Roelie Norp en prees vooral haar juridische kennis. Ze had een heel goede advocaat kunnen worden, maar gezien haar maatschappelijke betrokkenheid, was ze dan toch weer advocaat pro deo geworden, aldus Willem Hupkens.

Terugtreden Roelie Norp als vice-voorzitter SGLA,2 APRIL 2007

PERSBERICHT 2 april 2007

Terugtreden Roelie Norp als vice-voorzitter SGLA

Hierbij maken wij bekend dat mevrouw Roelie Norp-Kruiderink  op de ledenvergadering van 5 maart 2007 te kennen heeft gegeven zich niet opnieuw te kandideren voor haar bestuursfunctie in de SGLA. Zij heeft besloten haar aandacht te verleggen naar het voorzitterschap van de Vrienden van het Waterwingebied (één van de aangesloten organisaties van de SGLA). Zij heeft aangegeven niet meer in de breedte van de stad te willen opereren, maar haar aandacht weer meer te gaan focussen op de eigen wijk. Voor Roelie Norp is dit een terugkeer naar de basis.

PERSBERICHT 17 OKTOBER 2006

PERSBERICHT 17 oktober 2006

Hedenavond hebben wij de burgemeester een kleine attentie verstrekt onder het uitspreken van de volgende tekst:

“De SGLA wil de gemeenteraad, het college én de stad Amersfoort feliciteren met de titel ‘Groenste Stad’ van Nederland. We zijn blij dat Amersfoort op deze wijze positief én groen op de kaart is gekomen. Daarom van harte proficiat. Met het behalen van deze prijs dingt Amersfoort mee naar de groenste stad van

Uitspraak Raad van State inzake bestemmingsplan Baggerspecie Zevenhuizen, 12 juli 2006

PERSBERICHT 12 juli 2006

Uitspraak Raad van State inzake bestemmingsplan Baggerspecie Zevenhuizen

Op woensdag 12 juli 2006 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de laatste beroepsprocedure die de Bewonersvereniging Vathorst (BVV) en de Samenwerkende Groepringen Leefbaar Amersfoort (SGLA)nog hadden lopen over het bestemmingsplan Baggerspecie Zevenhuizen. Helaas zijn de bezwaren van de beide verenigingen ongegrond verklaard en is het bestemmingsplan nu onherroepelijk geworden. We betreuren dat onze argumenten niet door de Raad van State zijn overgenomen. Wij waren van mening, dat nu er een alternatief gevonden is (het storten op de reeds bestaande afvalberg), het bestemmingsplan geen doel meer diende en dus vernietigd zou moeten worden.

PERSBERICHT 31 MEI 2006

PERSBERICHT 31 mei 2006

Het bestuur van de Bewonersvereniging Kersenbaan Actief maakt bekend dat met ingang van 1 juni 2006 de bewonersvereniging lid is geworden van de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA). De beide verenigingen streven naar een goed leefklimaat in Amersfoort door de inbreng van de burgers van Amersfoort ten gehore te brengen bij de lokale autoriteiten. De beide verenigingen zullen met volle kracht hun eigen doelstellingen gaan realiseren met gebruik van de wederzijdse expertise en enthousiasme.