Ziekenhuislocaties

Inspreken bij Initiatief voorstel tijdelijke herbestemming Elisabeth locatie, 3 juli 2012

Inspreken bij Initiatief voorstel tijdelijke herbestemming Elisabeth locatie, 3 juli 2012

Geachte raadsleden,

U wordt vanavond gevraagd om een onderzoek te laten doen naar herbestemming van gebouwen van het oude ziekenhuis op de Elizabeth locatie. Dit lijkt ons zonde van het geld.

De gebouwen zijn versleten, en hebben geen bijzondere uitstraling als cultureel erfgoed, behalve dan de schoorsteen en het ketelhuis. En daar hoeft u geen onderzoek naar te doen, die twee onderdelen kunnen gewoon behouden blijven en worden hergebruikt.

Inspreektekst SGLA BP Park Randenbroek e.o., 1-11-2011

Inspreektekst SGLA BP Park Randenbroek e.o., 1-11-2011

Geachte Raad,

“Wij zijn ook geschrokken.” hoorden wij de projectleiding zeggen bij de rondleiding  zaterdag langs de te kappen bomen in Park Randenbroek en langs de beek. Wij kunnen die schrik goed begrijpen, want 1802 bomen kappen is nogal wat. Dat bomen gekapt moeten worden vanwege ziekte, veiligheid, of zelfs vanwege verjonging,  is nog uit te leggen, maar bomen kappen vanwege zichtlijnen, of vanwege ongewenste fietspaden, valt niet meer uit te leggen. Zeker niet als het gaat om mooie gezonde bomen! Het beheerplan kan volgens ons dan ook beter worden ingetrokken, zodat een nieuw plan kan worden opgesteld.

Ook wij zijn geschrokken, want er leek een integraal plan te komen.

Inspreken Park Randenbroek Inrichting- en beheerplan & ontwerpbestemmingsplan, 10 mei 2011

Inspreken Park Randenbroek Inrichting- en beheerplan + ontwerpbestemmingsplan, 10 mei 2011

Geachte Raad,

Allereerst geven wij u graag een compliment voor het inrichting- en ontwerpbestemmingsplan. Vandaag wordt een belangrijke stap gezet naar een grotere groene long voor de stad Amersfoort. Een stadspark met op termijn een geheel groene Elizabeth locatie. Daar is lang voor gestreden en wij vinden het geweldig dat dit College en hopelijk ook uw Raad deze historische stap gaat zetten.

Uiteraard hebben wij ook een paar opmerkingen.

Vooroverleg ex. Art. 3.1.1. Bro/bestemmingsplan Park Randenbroek e.o., 10 februari 2011

Vooroverleg ex. Art. 3.1.1. Bro/bestemmingsplan Park Randenbroek e.o.

Geacht College,

Graag willen wij een reactie geven op dit bestemmingsplan.

  1. Proces

De SGLA is verheugd dat na vele jaren van discussie het bestemmingsplan nu gestalte krijgt. Een totaal plan, inclusief een groene bestemming voor de Elisabeth locatie, geeft een kwaliteitsimpuls voor een groot gebied in Amersfoort Zuid.

Positief zijn we ook over het proces met betrekking tot het opstellen van het Beheerplan voor Park Randenbroek e.o. waarbij met gebruik van internet de discussiepunten goed naar voren komen. Wel plaatsen we kanttekeningen, nu gebleken is dat de veiligheid van de website, niet kon worden gewaarborgd (bericht AD/AC 9-2-2002). Hierdoor moeten de uitgebrachte stemmen wel met wel met terughoudendheid bekeken worden. We nemen aan dat zowel de digitale als de traditioneel ingebrachte reacties mee zullen wegen.  De SGLA heeft niet apart gereageerd op het Beheerplan, omdat wij in het kader van dit vooroverleg onze punten naar voren brengen.

  1. Planbeschrijving

We willen de structuur van het bestemmingsplan beoordelen door per onderdeel onze op- en aanmerkingen kenbaar te maken.

Reactie in kader artikel 3.1.1. Bro. Voorontwerp bestemmingsplan Ligplaatsen Woonboten, 5 augustus 2010

Reactie in kader artikel 3.1.1. Bro. Voorontwerp bestemmingsplan Ligplaatsen Woonboten, 5 augustus 2010

Geacht College,

De Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) heeft n.a.v. het ons toegezonden Voorontwerpbestemmingsplan Ligplaatsen Woonboten contact gezocht met enkele woonbootschippers. Op basis van dit overleg komen wij met een aantal vragen en opmerkingen die naar onze mening nog van belang zijn voor het bestemmingsplan en de daarbij behorende uitwerking.