SGLA debat met lijsttrekkers Politieke Partijen op 21 januari 2010

VOORAANKONDIGING

SGLA debat met lijsttrekkers Politieke Partijen op 21 januari 2010 in de Observant om 20.00 uur

Amersfoort, 22 november 2009.

Op de Algemene Ledenvergadering van de SGLA hebben de aangesloten groeperingen besloten om een debat te organiseren met de nieuwe lijsttrekkers van de politieke partijen in Amersfoort. Onze leden zijn erg benieuwd wat de inzet van de politieke partijen zal zijn voor de leefbaarheid van Amersfoort. Zij zijn van mening dat de volgende onderwerpen aan de orde moeten komen:

SGLA nog voorzichtig over verkeersplannen, 7 JULI 2009

PERSBERICHT 7 juli 2009

SGLA nog voorzichtig over verkeersplannen

De Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) heeft eindelijk de “geheime” stukken over de Verkeersmaatregelen in handen. Niet via de Gemeente, die heeft officieel nog steeds niet inhoudelijk gereageerd op de WOB-procedure (Wet Openbaar Bestuur), maar via de projectgroep VERDER. Maandagavond was er een toelichtende bijeenkomst voor belangengroeperingen en daar werden de stukken uitgereikt.

SGLA maakt zich zorgen over mogelijke komst Westtangent via achterdeur, 27 MEI 2009

PERSBERICHT 27 mei 2009

SGLA maakt zich zorgen over mogelijke komst Westtangent via achterdeur

De Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) heeft kennis genomen van de agenda van 2 juni voor De Ronde van de gemeenteraad. Geagendeerd is een notitie van Jouw Amersfoort, waaruit blijkt dat alsnog subsidie wordt aangevraagd voor ondertunneling van de BW-laan, zonder dat de door de gemeenteraad gevraagde onderzoeken zijn uitgevoerd.

SGLA-visie knooppunt Hoevelaken, 28 JANUARI 2009

PERSBERICHT SGLA-visie knooppunt Hoevelaken, 28 januari 2009

De SGLA wil geen nieuwe wegen rond Amersfoort, maar parallelwegen voor plaatselijk verkeer

Als reactie op de Startnotitie Knooppunt Hoevelaken heeft de SGLA als visie geformuleerd dat het door alle bestaande nationale en internationale beschermingsmaatregelen voor natuur en landschap rond Amersfoort onmogelijk is om nieuwe wegen aan te leggen, zoals de Westtangent of de Eemlus. Naast alle maatregelen om de groei van het autoverkeer te beperken moet er echter toch extra wegcapaciteit langs de bestaande wegen en knooppunten worden gevonden om de stagnatie van het doorgaande en plaatselijke verkeer op te heffen.

BRANDBRIEF STOUTENBURG, 6 juli 2008

BRANDBRIEF STOUTENBURG, 6 juli 2008

Geacht College,

De Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) heeft geconstateerd dat u het bestemmingsplan Buitengebied Oost in de vakantieperiode ter visie heeft gelegd. In vorige jaren werd dan de termijn automatisch verlengd met vier weken, zodat in ieder geval iedereen de tijd om te reageren.

Wij hebben geprobeerd, via de ambtelijke weg, de gemeente hierop te wijzen. Helaas kregen wij hier een muur van onbegrip en werd er geweigerd hierop in te gaan. Gezien het feit dat Raad en College met reces gaan, sturen wij u deze brandbrief om alsnog de ter visie legging van dit plan met vier weken te verlengen, zoals dat ook in andere jaren gebruikelijk was.