HOE HEERLIJK IS STOUTENBURG NOG? 25 juni 2008

Hoe heerlijk is Stoutenburg nog?

25 juni 2008

Er was eens…..een klein Paradijs; een prachtig gebied met een weelderige begroeiing van planten, boomgroepen en bospercelen, dat onderdak bood aan talrijke diersoorten, totdat het eigendom werd van Utrechts Landschap die besloot er iets heel anders van te maken, naar voorbeeld van oude kaarten, en het dan Heerlijkheid te noemen.

De weelderige begroeiing is al voor een groot deel verdwenen, structuren in het landschap zijn vervangen door kale vlaktes waar 'nieuwe natuur' moet ontstaan. Dit ten koste van wat er was.

PERSBERICHT N.A.V. COLLEGE-VOORNEMEN OVER DE HOGEWEGZONE, 12 DECEMBER 2007

PERSBERICHT N.A.V. COLLEGE-VOORNEMEN OVER DE HOGEWEGZONE, 12 december 2007

De participatiegroep Hogewegzone heeft met ongenoegen kennis genomen van het College voornemen om tussentijds de spelregels te veranderen en het voorgestelde inspraakproces af te breken.

De participatiegroep is en blijft van mening dat het tussentijds wijzigen van de spelregels ongewenst is en de betrouwbaarheid van de gemeente niet ten goede komt. Een betrouwbare overheid komt haar afspraken na. Voor deelname aan een participatieproces is het van essentieel belang dat een burger de Overheid kan vertrouwen. Door deze wijziging van het inspraakproces kijkt de participatiegroep ook anders aan tegen het tot nu toe positief verlopen proces.

Verkeersplan SGLA valt goed bij politiek en wethouder, 31 OKTOBER 2007

PERSBERICHT 31 oktober 2007

Verkeersplan SGLA valt goed bij politiek en wethouder

Gisteravond tijdens de behandeling in De Ronde van de nieuwe begroting, bij het programma economie en Bereikbaarheid, heeft de SGLA bij monde van voorzitter De Langen haar idee gelanceerd aangaande een veel goedkopere variant voor de plannen van het College van B&W m.b.t. de Van Asch van Wijckstraat.

Een Hoog Proefballonnetje? (Ingezonden brief n.a.v. het artikel “Hoogbouw is niet langer taboe”in het AD AC van 5 oktober jl.

Een Hoog Proefballonnetje? (Ingezonden brief n.a.v. het artikel “Hoogbouw is niet langer taboe”in het AD AC van 5 oktober jl.

Soms zijn krantenartikelen erg prikkelend. Het artikel over hoogbouw in Amersfoort is er zo een.

Terwijl overal in de markt de vraag naar appartementen terugloopt, wordt door Amersfoortse politici en ontwikkelaars de discussie over forse hoogbouw gestart. De discussie komt op een vreemd moment omdat de plannen voor de bouw van appartementen in bijv. Puntenburg, aangezien hoogbouw in de markt niet te verkopen was, letterlijk naar beneden zijn bijgesteld. Stedenbouwkundigen zoals bijv. Khandekar passen nieuwbouwplannen juist aan op de maat en schaal van Amersfoort (lager, bescheidener).

SGLA is blij met status Groenste stad van Europa! Nu nog groenste stad van de Toekomst!,24 SEPTEMBER 2007

PERSBERICHT 24 september 2007

SGLA is blij met status Groenste stad van Europa! Nu nog groenste stad van de Toekomst!

De Vereniging Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) is verheugd dat Amersfoort is uitgeroepen tot groenste stad van Europa. Dat doet recht aan de inspanningen van het gemeentebestuur, maar ook aan al die groeperingen van bewoners die zich bezig houden met een groene leefomgeving.