Diversen

Reactie SGLA op voorstel delegatiebesluit WABO en WRO

18 januari 2011

Geachte raadsleden,

U behandelt opnieuw het delegatiebesluit. Ik heb inmiddels wat meer gelezen en ook de amendementen gelezen die door verschillende partijen waren voorbereid. Allereerst mijn complimenten dat de Raad hier zo mee bezig is en tegelijkertijd mijn excuses dat de SGLA hier niet eerder op heeft gereageerd.

Ik kan mij op zich voorstellen dat niet alle zaken via de Raad gaan. Vroeger ging zoiets makkelijker, dan ging dat via de commissie en werden de gevoelige zaken er wel uitgepikt. Nu er geen commissie structuur is, moet de Raad wel heel alert zijn. De amendementen die beperkingen voorstellen lijken me prima. De huidige lijst onder 1b, lijkt ons te ruim en holt teveel de bevoegdheid van de Raad uit.

Inspreken subsidieaanvraag SGLA

12 oktober 2010

Geachte raadsleden

Wij voelen ons wat ongemakkelijk omdat wij nu niet inspreken over een inhoudelijk onderwerp, maar over onze eigen subsidie aanvraag. Toch doen wij het.

Wij hebben u een brief gestuurd en verwachten dat de inhoud voor zich spreekt. Wat wij nog willen toelichten is het volgende:

Brief aan de nieuwe gemeenteraad van Amersfoort

21 maart 2010 

Geachte Raadsleden,

Allereerst feliciteren wij u met uw benoeming tot lid van de gemeenteraad. U staat de komende vier jaar voor een mooie taak als volksvertegenwoordiger in Amersfoort. De Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) willen ook graag met deze nieuwe Raad in de komende raadsperiode samenwerken.

Nu u bezig bent met de onderhandelingen voor een nieuw College maken wij van de gelegenheid gebruik u te informeren over een aantal speerpunten die voor onze groeperingen van essentieel belang zijn. Deze onderwerpen zijn ook aan de orde geweest tijdens het door de SGLA georganiseerde lijsttrekkersdebat.

SGLA-reactie op visie stadhuisgebied, 20 mei 2008

SGLA-reactie op visie stadhuisgebied, 20 mei 2008

Geacht College,

De Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) wil graag reageren op uw plannen in het Stadhuisgebied. We bieden u deze reactie mede aan namens Stichting Amersfoort Centraal en Binnenstad Bewoners Netwerk (BBN).

SGLA-reactie op visie Amersfoort 2030, maart 2008

SGLA-reactie op visie Amersfoort 2030, maart 2008

Geachte Gemeenteraad,

Graag willen we een reactie geven op uw visie voor Amersfoort in 2030. Op zichzelf is het een goede zaak als een gemeenteraad verder kijkt dan alleen de eigen periode. We vinden het wel erg ambitieus om een visie tot 2030 te willen ontwikkelen. We willen op een aantal onderwerpen reageren. Allereerst op het hoofdstuk van groeikern naar groeidiamant.