Diversen

Inspreken subsidieaanvraag SGLA

Vervolg

  • De Woonconsumentenverordening die op de gemeentelijke site is te vinden, beperkt zich nu tot het terrein van de Volkshuisvesting. Zo u deze verordening iets ruimer zou kunnen maken door ook de terreinen Ruimtelijke Ordening en Leefbaarheid daarin op te nemen, dan zou de SGLA ook onder deze verordening kunnen vallen. Daarnaast zou de beperking dat slechts maximaal 25% van de apparaatskosten voor subsidie in aanmerking kan komen aangepast moeten worden. De SGLA heeft geen sponsoren of andere subsidiebronnen die ons ondersteunen. Dit in tegenstelling tot de VHB die behalve door de gemeente ook door de Alliantie Eemvallei wordt ondersteund. Wij denken dat, met genoemde aanpassingen, de Woonconsumentenverordening ook van toepassing zou kunnen zijn op de SGLA.
  • In de begroting voor 2011 op blz. 125, staat een nog niet besteed bedrag. Helaas is dit bedrag niet voldoende voor ons verzoek, maar het zou een begin kunnen zijn. Voor een ondersteuning aan de SGLA zou daarbij nog een aanvullend bedrag van ongeveer  E 9.000 nodig zijn.
  • De SGLA is een vrijwilligersorganisatie die veel doet om de leefbaarheid te bevorderen, en ook door de gemeente en de gemeenteraad regelmatig wordt gevraagd om mee te denken. Raadsleden verwijzen zelfs regelmatig inwoners door naar de SGLA. Daar willen wij graag gehoor aan geven, maar enige ondersteuning uwerzijds is hierbij dan onontbeerlijk.
  • Wij denken dat onze brief u een duidelijk beeld geeft van onze activiteiten. Maar mocht u nog vragen hebben, dan beantwoorden wij die graag.

Tot slot:

Wij vragen u dus een basis te scheppen voor het toekennen van een subsidie aan de SGLA. Om dit mogelijk te maken zou de Woonconsumentenverordening aangepast kunnen worden in die zin dat ook een overkoepelende belangengroepering in het kader van ruimtelijke ordening en leefbaarheid in Amersfoort een beroep kan doen op deze verordening. Tevens vragen wij u om ons binnen de begroting ook daadwerkelijk een subsidie toe te kennen. Wij vragen u dus om een amendement van die strekking in te willen dienen (en aan te nemen…) bij de begrotingsbehandeling.