Eemcentrum en -haven

Inspreken Hoogte accent Kamer 3

Inspreken Hoogte accent Kamer 3

Namens de SGLA Peter de Langen

d.d. 8 november 2016

Geachte Raad,

Wij willen u vier punten onder de aandacht brengen:

  1. Advies Klankbordgroep

Vrijwel alle leden van de klankbordgroep wijzen het hoogteaccent, de toren van 27 meter, af. Om uiteenlopende redenen. De kritiek richt zich vooral op de hoogte, op deze locatie. De klankbordgroep adviseert het regieteam af te zien van deze toren. (verslag 16 juli) De Regiegroep neemt het advies niet over. Wij vragen ons echt af hoe serieus er wordt omgegaan met bewoners. Een klankbordgroep is er toch niet voor niets? We hebben eerder gezien dat advies vanuit de Participatiegroep niet serieus wordt genomen. Kan de politiek dit soort adviezen maar naast zich neer blijven leggen? De SGLA heeft overigens niet deelgenomen aan deze klankbordgroep, maar wij vinden ten principale dat participatie serieus genomen moet worden. Dat is nu niet gebeurd.

  1. Kwaliteit Eemgebied c.q. Eemhaven

Wij vinden dat het plan naar binnen gericht is met een niet openbaar groen binnen gebied. Elders (bv. bij het plan van de War) worden dergelijke plannen introvert genoemd. Er is geen relatie gelegd met andere delen van het Eemgebied. Ook Blok 3 heeft al een een hoogte accent. Accenten zijn geen accenten meer, maar worden blokkendozen. Ook is geen duidelijkheid over wat er met Zandfoort aan de Eem gebeurd. Als ook die locatie de hoogte in gaat, wordt de kwaliteit van een aantrekkelijk Eemgebied aan de haven verder verslechterd. Het ontbreekt aan samenhang. Wij hebben eerder ingesproken over de kwaliteit van dit gebied en verwijzen graag naar onze eerdere teksten.

  1. Woningaanbod in het plan

Er worden een groot aantal studentenboxen gesloopt. In de plaats komen middeldure huur appartementen en stads(atelier-)woningen en commerciële ruimten op de kop aan de Eem. De Gemeenteraad geeft telkens aan dat behoefte is aan veel meer sociale woningbouw. Wij begrijpen de invulling van het plan dan ook niet. Of is uiteindelijk het geld c.q. exploitatie steeds het afwegingskader. Wij denken dat er dan weinig terecht van de woningbouwplannen.

  1. Hoogte accent

Tot slot het hoogte accent. Wij zien op deze locatie liever niet nog meer hoogte accenten. Het is naar De Nieuwe Stad een muur die het binnenterrein nog introverter maakt. Naar de Eem toe maakt het, mede gezien de relatie met Blok 3, een massieve indruk. De Koppelpoort komt als echt accent steeds meer in de verdrukking.

De Raad heeft niet voor niets een motie aangenomen om boven de 15 meter apart te bespreken. Een zeer terechte motie. Wij gaan er dan ook vanuit dat partijen hun woord gestand doen.