Werkgroep Dorpsaanzicht Groen Weede

houtwal

De Werkgroep Dorpsaanzicht Groen Weede is een initiatief van bewoners van het gebied waar Hamseweg, Schothorsterlaan en Van Boetzelaerlaan op elkaar aansluiten. De werkgroep wil zich inspannen om het bestaande dorpsaanzicht op Hoogland en de kwaliteit van het groene gebied van Groot Weede te behouden. Wat is er aan de hand? De agrarische school van het Wellant College met dierenweide/moestuin (Hamseweg 70) is in 2012 afgebroken. In 2014 kwam een projectontwikkelaar met een plan voor woningbouw. De startnotitie voor wijziging van het bestemmingsplan is niet in procedure genomen, omdat ontwikkelaar, omwonenden en de raad het plan onvoldoende steunden. Als kerngroep van omwonenden deden we een procesvoorstel aan de ontwikkelaar om in stappen alle relevante aspecten te bespreken en het daarover zoveel mogelijk eens te worden. De gesprekken zijn echter begin 2015 voortijdig beëindigd door externe ontwikkelingen. Eind 2015 heeft dezelfde projectontwikkelaar zich opnieuw gemeld. Zie verder hieronder bij ‘Wat wil de gemeente?’.

Wat zijn onze zorgpunten?
• Tot nu toe kwam het college B&W de toezeggingen over de belangen van omwonenden niet na.
• De houtwal wordt gesplitst in kleine stukjes eigendom van de kopers. Zij komen dicht onder de houtwal te wonen met het risico dat de houtwal een kopje kleiner gemaakt wordt.
• De houtwal degradeert tot zwakke schakel in de ecologische verbinding tussen Park Schothort en de Eemvallei waarin juist in geïnvesteerd wordt.
• Uitzicht op een dorpsrand die gedomineerd wordt door gesloten rij designwoningen.
• Onoverzichtelijke in/uitrit met ongevalsrisico voor vooral de vele honderden in beide richtingen langsfietsende scholieren.

Wat willen wij?
• Constructief meepraten en een overeenstemming zien te bereiken.
• Maximaal 4 meter bouwhoogte. • Voldoende afstand tussen houtwal en woningen
• Een natuurlijke houtwal als schakel in de ecologische verbinding en geen gecultiveerde rij opgesnoeide bomen. • Behoud van het groene dorpsaanzicht vanaf Hamseweg en Van Boetzelaerlaan.
• Een verkeersveilige aansluiting op de Hamseweg zonder bomenkap.

Als resultante van deze randvoorwaarden wordt het haalbare aantal woningen bepaald, en niet omgekeerd het aantal als startvoorwaarde.

Wat wil de gemeente?
• In 2014 wilde de gemeenteraad dat de projectontwikkelaar samen met buurtbewoners het plan zou maken (Samen maken we de Stad).
• Het stadhuis doorbrak de in het voorjaar van 2016 na herstart van de gesprekken ontstane impasse met het voorstel de bouwhoogte te beperken tot 4 meter.
• De gemeenteraad nam dat in 2016 over en de projectontwikkelaar moest zijn ontwerp aanpassen.
• De raad droeg het college ook op om omwonenden te betrekken bij het maken van het plan. Een moderne visie die burgers serieus neemt! Eigen initiatieven van wethouder of stadhuis zijn er echter niet gekomen. Van de werkgroep des te meer. Projectontwikkelaar en stadhuis zijn op eigen houtje doorgegaan met steeds nieuwe stappen. Eenrichtingsverkeer, een traditioneel proces waarbij omwonenden op afstand worden gehouden.

 

Aanvullende informatie

  • Contactpersoon: Contactpersoon: Pieter de Bekker, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.