Diversen

Overpeinzingen renovatie stadhuis

Vervolg

  1. Er wordt aangegeven dat de renovatie ook meehelpt in de doelstelling van duurzaamheid. Door de grootschalige renovatie zou ook veel energie bespaard kunnen worden. Wij vroegen ons echter wel af wat de effecten van de verbouwing zelf zijn op de duurzaamheiddoelstelling. Voor een een dergelijk grootschalige verbouwing moet ook veel energie en materialen gebruikt worden. En wat te denken van de leegkomende gebouwen? Ook daar zal veel verbouwd moeten worden, voordat het weer geschikt is voor hergebruik. Is dat allemaal meegenomen in de doelstelling van de duurzaamheids balans?
  2. Een ander punt van zorg is de plannen genoemde mogelijkheid van hergebruik door verhuur of verkoop van de leegkomende panden. Er is behoorlijk veel leegstand juist in de kantorenmarkt. Waarbij er ook veel panden leeg staan die heel wat beter ogen en op een betere locatie gevestigd zijn. Dus hoe reëel is een dergelijke verwachting. Juist in deze tijd van de economische crisis lijkt dit een heel groot risico. De vraag is of uiteindelijk op deze manier een miljoen euro aan bezuiniging wel gerealiseerd zal worden.
  3. Tot slot als overpeinzing. Aan alle kanten bent u aan het bezuinigen, vaak met de gedachte dat er niet meer wordt geïnvesteerd in stenen maar in concepten. Het is dat wrang als u wel investeert in een grootschalige renovatie van het eigen stadhuis. Dus wel in de eigen stenen, maar de o.a. buurthuizen moeten dicht. We vinden dat moeilijk te verkroppen.

Wij wilden u deze zaken nog meegeven ter overpeinzing, voordat u een besluit neemt over de renovatie.