Stichting Woonklimaat Berg


De Stichting Woonklimaat Berg heeft ten doel het bevorderen van een goed woon- en leefklimaat in het gebied van het Bestemmingsplan Berg 2003. De SWB zet zich in voor het groene karakter van de Berg en het behoud van de natuurwaarde van het bosgebied. Ook een goed ruimtelijke ordenings- en verkeersbeleid rekent de SWB tot haar werkgebied. En verder maken we ons hard voor het in stand houden van het beschermd stadsgezicht. Daartoe organiseert de stichting activiteiten en voorlichtingsbijeenkomsten en onerhoudt zij contact met de gemeente. Zonodig voert de stichting ook juridische procedures met betrekking tot ontwikkelingen die zich voordoen in het gebied van het bestemmingsplan Berg of die daarop direct van invloed zijn.
Maar de insteek van de stichting is bij voorkeur om in een zo vroeg mogelijk stadium van voorgenomen ontwikkelingen in de wijk in overleg te treden met betrokkenen, zowel van de zijde van de bewoners als van de initiatiefnemer, die meestal de gemeente zal zijn. Zo kunnen zo goed mogelijk de verschillende belangen met elkaar in evenwicht worden gebracht.
Achterban: ca. 500 donateurs.

Aanvullende informatie

  • Contactpersoon: Raymond Witten, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.