Stichting Elisabeth Groen


Een nieuw stadspark, door en voor bewoners

Het dal van de Heiligenbergerbeek vormt een groene long die diep doordringt in de stad Amersfoort, zelfs tot vlak voor de rand van de Middeleeuwse oude stad. Een gebied met bossen, rivierduinen, parken, sportvelden en kleine weitjes wordt verstoord door de massale bebouwing van een groot ziekenhuis. In 2015 wordt dit gebouw en de bijbehorende bestratingen gesloopt om plaats te maken voor een stedelijk natuurpark passend binnen de omgeving van de Heiligenbergerbeek aan de oostzijde, het park Randenbroek aan de noordzijde en het natuurgebied bij de kinderboerderij De Vosheuvel aan de zuidzijde.

De stichting Heiligenbergerbeekdal, een orgaan dat is opgericht door betrokken bewoners van het beekdal, heeft tien jaar gestreden tegen de oorspronkelijke plannen van de gemeente, om het ziekenhuisterrein te bebouwen met woningen. In 2013 heeft de gemeente actie ondernomen om het gebied als natuurgebied her in te richten. De kerngroep “Samenwerking Elisabeth Groen” heeft, in opdracht van de gemeente Amersfoort, in zeer korte tijd een prachtigInrichting en Beheer plan gemaakt voor een groene herinrichting van het gebied. De kerngroep bestond voor een groot deel uit bewoners, versterkt door een aantal gemeente ambtenaren. Het hele proces, dat een luttele 8 maanden in beslag nam, is terug te lezen opwww.BUURbook.nl.

Met de komst van het park wordt de natuur van het Heiligenbergerbeekdal versterkt en ontstaat een groene verbindingszone van de Utrechtse heuvelrug tot aan de Amersfoortse binnenstad.  Ook zijn er tal van recreatie mogelijkheden in het gebied opgenomen. Bij de planvorming is inbreng geweest van 80 enthousiaste bewoners. Het werk van de kerngroep is overgenomen door een kort daarna opgerichte stichting: de Stichting Elisabeth Groen.

Elisabeth Groen heeft veel te danken aan de inzet van burgerinitiatief “Het Nieuwe Samenwerken”. Sinds november 2011 heeft Het Nieuwe Samenwerken zich ingezet om tot nauwere vormen van samenwerking te komen tussen de stad en het stadsbestuur. Met als doel dat de Amersfoorter meer bij het besturen van de stad betrokken wordt. De samenwerking Elisabeth Groen is een geweldig voorbeeld van zo’n nieuwe samenwerking.

De pakweg 200 ideeën voor het Elisabeth terrein die door 80 bewoners zijn ingebracht, zijn door de kerngroep in kaart gebracht, gerubriceerd en hebben voor een groot deel een plek gevonden op de plantekening van het gebied. Zo is er ruimte voor o.a. een dierweide, nutstuinen, een blotevoetenpad, een hondenlosloopgebied, droge en natte natuur (poelen), een sleeheuvel en een vertelplek. De kerngroep is hierbij ondersteund door Adviesbureau Haver Droeze en Bureau Waardenburg. Het uiteindelijke plan is bijna unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad en het bestemmingsplan is vastgelegd.

Qua bebouwing blijft het ketelhuis met schoorsteen behouden, en daar wordt ism de gemeente een nieuwe bestemming voor gezocht, met verbinding tot natuur en cultuurhistorie van het gebied en bij voorkeur met ruimte voor ontmoeting van bewoners jong en oud. Functies van het ketelhuis worden gezocht in een combinatie van educatie, duurzaamheid, natuur en techniek, kinderopvang e.d.

Na de sloop van het ziekenhuis zal begin 2016 met de aanleg van het park begonnen worden.

De kerngroep Elisabeth Groen heeft het stokje overgedragen aan het bestuur van de stichting Elisabeth Groen. Het bestuur bestaat uit enthousiaste omwonenden van het park. De stichting (SEG) is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van het I en B plan (Inrichting en Beheer plan, u vindt het plan onder het kopje “Documentatie”).

De stichting streeft ernaar om delen van het Elisabeth Groen samen met bewoners te ontwikkelen en beheren. Samen met vrijwilligers kunnen nutstuinen, paddenpoelen, het blotevoetenpad e.d. tot stand komen.

Aanvullende informatie

  • Contactpersoon: Margriet van der Heijden, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.