Aan raadscommissie Sociaal-Maatschappelijke Ontwikkelingen

19 september 2004

Geachte Raadsleden,

Er zijn deze weken heel wat moeilijke keuzen te maken voor u. Binnenkort staat het zwemwater in Amersfoort op de agenda. De SGLA vindt dat het kunnen zwemmen in de buurt een essentiële voorziening is. Een goede spreiding van het zwemwater is dus een logische zaak. Het zwemwater behouden in wijken die toch al onder druk staan lijkt eigenlijk een uitgemaakte zaak. Daar vervult het een meer dan sociale functie. Het zwemwater geografisch in Amersfoort gespreid te houden én nieuwe wijken te voorzien van een zwembad is volgens de SGLA gewenst. Daarnaast lijkt het nuttig om regionaal meer samen te werken met bijvoorbeeld Leusden, Soest en Hoevelaken.