Daan van Hulst krijgt gedenkplaquette in de keermuur van de Brouwerstunnel!,5 september 2004

PERSBERICHT 5 september 2004

“MAAK RECHT WAT KROM IS”

Daan van Hulst krijgt gedenkplaquette in de keermuur van de Brouwerstunnel!

Vertegenwoordigers van Belangengroepering Soesterkwartier en Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) hebben voorafgaand aan de Raadsvergadering van 29 juni  een petitie  “Herdenk Daan van Hulst” aangeboden aan de burgemeester mevrouw A. van Vliet-Kuiper en aan de Gemeenteraad in de persoon van de vice-voorzitter van de Raad, mevrouw M. Barendregt.

In de petitie verzochten o.a. de Belangenvereniging Soesterkwartier en SGLA, met verschillende organisaties en individuele bewoners, de Brouwerstunnel te vernoemen naar Daan van Hulst of een plaquette aan te brengen. Daan van Hulst was een markante persoonlijkheid die zich vanuit de gedachte “Maak recht wat krom is” jarenlang belangeloos heeft ingezet voor het woon- en leefklimaat in de kop van het Soesterkwartier en het Centraal Stadsgebied.

Het College van burgemeester en wethouders hebben op 20 juli besloten dat de naam van de Brouwerstunnel niet gewijzigd wordt, maar dat ter nagedachtenis aan Daan van Hulst een plaquette mag worden geplaatst.

Inmiddels heeft overleg met de gemeente Amersfoort geleid tot een aantal afspraken:

Ø      De plaquette een plek krijgt in de keermuur, die gesitueerd is aan de kant van het Soesterkwartier in de Brouwerstunnel (aan de zijde van de Amsterdamseweg)

Ø      De gemeente Amersfoort draagt een bedrag bij om de plaquette te kunnen vervaardigen.

Ø      De organisatie van alle activiteiten rondom het vervaardigen, aanbrengen en onthullen van de plaquette is in handen van de Belangenvereniging Soesterkwartier en SGLA en anderen.

We zijn blij met dit besluit en hopen dat binnen afzienbare tijd de steen geplaatst kan worden