SGLA Ronde Tafel Kersenbaan 4 mrt 2014

Bijdrage SGLA Ronde Tafel bijeenkomst Kersenbaan d.d. 4 maart 2014. Wij willen 3 onderwerpen bijdragen aan de discussie

$11.     Wijze van besluitvorming

Wij vinden het vreemd dat de Raad in haar laatste vergadering voor de verkiezingen nu dit onderwerp op de agenda zet. Vier jaar lang is gevraagd om een heroverweging van de Kersenbaan als zodanig maar steeds nul op het rekest. Nu lijkt het erop dat u discussie wilt over één onderdeel van het hele traject. Alsof u een draadje uit de hele wirwar trekt, zonder te weten welk gevolg dat heeft. Het zijn vier rare jaren geweest, maar blijkbaar nog niet vreemd genoeg. En om het nog gekker te maken zegt een raadslid “beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.” Enkele weken terug zei datzelfde raadslid over de Kersenbaan dat een goede oplossing te vinden en er nu moest worden doorgepakt. De nieuwe lijsttrekker van het CDA zegt in de AC, dat de wethouder met goede argumenten moet komen. Zij was in 2008 zelf degene die het Roethofpootje bedacht én wist dat daarvoor eenrichting verkeer noodzakelijk was. Zij heeft ook vol overtuiging voor die variant in 2008 gestemd. Kortom raadsleden u heeft boter op uw hoofd.

Nu een deel van het complete pakket ter discussie stellen kan niet zonder het geheel ter discussie te stellen. Als u het eenrichtingverkeer eruit wilt halen, dan zult u ook de gevolgen daarvan moeten repareren, dus maatregelen voor de extra verkeersoverlast van 4000 auto-bewegingen op de rotonde en de daardoor ontstane geluids- en milieuoverlast. En zult u maatregelen moeten nemen voor verkeersveiligheid van o.a. de fietsers. Kortom zomaar een motie aannemen zoals nu wordt voorgesteld kan gewoon niet. Graag hoor ik hoe raadsleden dit willen oplossen, zowel technisch als financieel.

$12.     Onderbouwing c.q. Verkeersmodel

Met enige verbazing horen wij dat gezegd wordt dat er nu een hele andere situatie is dan in 2008. Ik ben benieuwd of raadsleden die mening delen. En of zij vinden dat de cijfers van het verkeersmodel niet meer van toepassing zijn. Graag een helder antwoord hierop. Want als dat zo is, dan kunnen we ook in het kader van andere verkeerstrajecten het verkeersmodel terzijde schuiven. En als u hier het verkeersmodel en de actualisering van 2010 niet meer geloofd, dan moet u consequent zijn en dan is de onderbouwing voor de Westtangent in uw ogen dus ook niet meer juist. Realiseer dat als u op dit traject de maatregelen onderuithaalt, dat wij dat ook zullen gebruiken bij de Westtangent. Dus ook graag hoor ik van u hoe u de motie feitelijk onderbouwt.

$13.     Juridische consequenties

Het bestemmingsplan en de gekozen variant voor Kersenbaan zijn op basis van het hele pakket door de Raad van State uiteindelijk goedgekeurd. Als daar een onderdeel wordt uitgehaald vervalt ook de juridische basis voor deze variant van de Kersenbaan. Graag hoor ik of de raadsleden dit beseffen en onderkennen.

Een 2e juridisch aspect is dat de discussie ontstaat n.a.v. een Verkeersbesluit. Dat is een bevoegdheid van het College en valt dus buiten de bevoegdheid van de Raad. Ook is nu de bezwaarprocedure gestart en zal eerst over de ingediende bezwaren moeten worden beslist. (de zaak is als het ware onder de rechter) Vervolgens staat een procedure bij de bestuursrechter open. Volgens ons is de Raad dus niet aan zet en kan het College sowieso de motie niet uitvoeren omdat die strijdig is met het totale pakket van deze variant Kersenbaan. De enige weg die volgens ons openstaat, als u veranderingen wilt, is een volledige heroverweging van de varianten. En wellicht tevens de discussie over de nut en noodzaak. Ik hoor graag van de Raad en het College of onze mening wordt gedeeld.